Bugün;    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu

* 07.04.2006 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin 07.04.2006 tarih ve 2006/04 Toplantı No.lu Senato Kararı ile Zonguldak İli Gökçebey İlçesi’nde Üniversitemize bağlı bir meslek yüksekokulu kurulması ve kurulacak yüksekokula Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.04.2002 tarih ve EÖB/780-7366 sayılı yazıları doğrultusunda “Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu” adının verilmesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklifine oybirliği ile karar verilmesi,
           
* 01.05.2006 -  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.05.2006 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.02 – 1417 sayılı yazıları ile Zonguldak İli Gökçebey İlçesi’nde Üniversitemize bağlı “Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu”nun kurulması ve “İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı” ile “Teknik Programlar Bölümü Seramik Programı”nın açılmasına, ancak sadece Muhasebe Programı’na 30 öğrenci alınmasına izin verilmesi,  

* 13.09.2006 - “Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu”nun 13.09.2006 tarih ve 2006/01 Toplantı No.lu kararı ile 2006 Güz Yarıyılında görülecek dersleri verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesinin Rektörlük Makamı’na arzı,

* 15.09.2006 - Rektörlük Makamı’nın, 2006 Güz Yarıyılında görülecek dersleri verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin 15.09.2006 tarih ve 7447 sayılı yazıları,

* 29.09.2006 - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.09.2006 tarih ve B.30.EÖB.0.00.00.03-04.05 – 3280 sayılı yazıları ile Okulumuz Teknik Programlar Bölümü Seramik Programı’na 30 öğrenci alınmasına izin verilmesi,

* 14.09.2006 – Öğretim kadromuzun ilk elemanı olarak Öğr. Gör. Erdal KARA’nın göreve başlaması, 

* 18.09.2006 – Rektörlük Makamı’nın 18.09.2006 tarih ve B.30.2.ZKÜ.0.70.71.02/7589 sayılı yazıları ile Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlertme Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU’nun Okulumuzun ilk Müdürü olarak atanması ve aynı gün göreve başlaması

* 21.09.2006 – Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ ile Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Sayın Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU’ nun Okulumuzu teşrifleri, 

* 18.09.2006 – 2006/2007 Eğitim - Öğretim Yılı’nın başlaması,

* 22.09.2006 – Meslek Yüksekokulumuzun ilk üç personelinin göreve başlaması,

* 07.11.2006 – Öğr. Gör. Erdal KARA’nın Müdürümüz Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU tarafından Müdür Yardımcılığı’na atanması,  

* 08.11.2006 - Zonguldak Valisi Sayın Yavuz ERKMEN’nin Yüksekokulumuzu teşrifleri,

* 16.11.2006- Okulumuz kantininin ilk kez açılarak içecek servisine başlaması,

* 23.11.2006 - Okulumuz öğrenci temsilciliği seçimlerinin sonuçlanması,

* 12.03.2007 – Meslek Yüksekokulumuzun Resmi Açılış Töreni’nin, Zonguldak Valisi Sayın Yavuz ERKMEN, YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. İsa EŞME, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ’ün teşrifleri ve yaklaşık 3000 kişilik bölge halkının katılımıyla gerçekleştirilmesi,  

* 02.03.2007 – Öğr. Gör. Mehmet BAYKAL’ın akademik kadromuza atanması,

* 26.04.2007 – Meslek Yüksekokulumuz ile ABD’de Southern New Hampshire University arasında “Kardeş Üniversite” protokolü yapılması,

* 15.05.2007 – Meslek Yüksekokulu Sekreteri olarak Doğanay ÜNAL’ın vekâleten atanması,

* 29.05.2007 – Meslek Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümü’nde Organik Tarım Programı’nın açılması, 

 

Öğrenci İşleri

ZKÜ Gökçebey Mithat - Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu

İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Kemal ATATÜRK
Duyurular
  • Yüksekokulumuz web sayfası
    hizmet vermeye başlamıştır.

 

Mozilla Firefox 2.0 İnternet Explorer 7.0 Mehmet (bymiy) IŞIK Öğrenci Not Görme Akademik Takvim Öğrenci Konseyi Not Girişleri Ders Katoloğu